Overige informatie

PodiumParel is een stichting in oprichting.

Ons uitgangspunt is om iedereen in de gelegenheid te stellen om dicht bij huis in contact te komen met kunst en cultuur. Daarnaast willen we het reeds bestaande culturele aanbod in Westerveld (en omgeving) verbreden.

PodiumParel richt zich vooral op muzikale, theatrale en literaire activiteiten. Jaarlijks zullen we een programma opstellen. Als u daarvoor goede ideeën heeft, dan stellen wij uw suggestie zeer op prijs. Een mailtje met uw idee naar info@podiumparel.nl is van harte welkom.

Coördinator is Theo Claas uit Diever. U kunt hem bereiken via email: info@podiumparel.nl

Subsidiënten en sponsoren

Onze activiteiten worden in de eerste plaats natuurlijk mogelijk gemaakt door bezoekers die een kaartje kopen.

Subsidies van Cultuurfonds Westerveld zorgen voor een onmisbare financiële basis voor veel van onze culturele activiteiten.

Ondernemersfonds Westerveld en Cultuurklik subsidieerden specifiek de uitvoeringen van de Bachcantate voor de basisscholen.

Grenzeloos Drenthe uit Doldersum (grenzeloos-drenthe.nl) droeg bij aan de uitvoering van Dulfer & Witteveen op 16 april 2023.

Gemeente Westerveld (gemeentewesterveld.nl) en Ondernemersfonds Westerveld dragen in 2023 financieel bij aan de financiering van de besloten voorstellingen van de Appeltaartconcerten die in de maanden september en oktober van 2023 in de verzorgingshuizen in Westerveld zullen plaatsvinden. Ook de verschillende verzorgingshuizen dragen hier aan bij. Meer informatie hierover volgt later.

Gemeente Westerveld subsidieert ook de uitvoering van de semi-opera King Arthur van Henry Purcell op zaterdagmiddag 4 november 2023 in de Pancratiuskerk in Diever.