Toegang/reservering

U reserveert plaatsen door:

NB: op dit moment zijn er geen activiteiten gepland waarvoor u plaatsen kunt reserveren

  • een e-mail te sturen naar kaartverkoop@podiumparel.nl onder vermelding van uw naam, woonplaats, het aantal plaatsen dat u wilt reserveren en bij voorkeur uw telefoonnummer.

én door

  • het bijpassende bedrag (aantal plaatsen maal € XX) over te maken op rekening NL46 RABO 3028 7985 22 t.n.v. M. Claas te Diever.

Uw reservering is pas definitief wanneer wij uw e-mail én het bijpassende geldbedrag hebben ontvangen. U ontvangt dan van ons per e-mail een bevestiging van uw reservering. Indien er nog plaatsen over zijn (u kunt hier via kaartverkoop@podiumparel.nl naar informeren) is vanaf een half uur voor aanvang van het concert nog toegang mogelijk, uitsluitend tegen contante betaling (geen pin).