Toegang/reservering

U reserveert plaatsen voor:

Concerto di Natale

  • door een e-mail te sturen naar kaartverkoop@podiumparel.nl onder vermelding van uw naam, woonplaats, het aantal plaatsen dat u wilt reserveren en bij voorkeur uw telefoonnummer.

én door

  • het bijpassende bedrag (aantal plaatsen maal het bedrag) over te maken op rekening NL46 RABO 3028 7985 22 t.n.v. M. Claas in Diever.

Uw reservering is pas definitief wanneer wij uw e-mail én het bijpassende geldbedrag hebben ontvangen. U ontvangt dan van ons per e-mail een bevestiging van uw reservering. Indien er nog plaatsen over zijn (u kunt hier via kaartverkoop@podiumparel.nl naar informeren) is vanaf een half uur voor aanvang van het concert nog toegang mogelijk, uitsluitend tegen contante betaling (geen pin).